Taimi Arnus

taimi.arnus@swedbank.ee
telefon: 888 7073

Kätlin Kaimer

katlin.kaimer@seb.ee
telefon: 665 6622

Merit Trei

merit.trei@cooppank.ee
telefon: 453 1691